Etusivu > Bioenergiatietoa > Tietoa turve-energiasta

Tietoa turve-energiasta

Ilmoittaudu innovaatiokilpailuun 30.9.2019 mennessä!

Suomessa on 9,4 miljoonaa hehtaaria turvemaata eli noin kolmannes Suomen maapinta-alasta. Siitä 0,6 prosenttia on turvetuotannossa. Tällä määrällä katetaan kuusi prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Turpeella tuotetun kaukolämmön piirissä on yli miljoonan suomalaisen koti, koulu tai työpaikka.

Turvetta käytetään sekä lämmön että sähköntuotantoon taajamissa ja teollisuudessa. Energiaturpeeksi käytetään yleensä suon syvemmistä osista nostettavaa tummempaa turvetta jyrsin- tai palaturpeena. Vaaleampia pintaturpeita käytetään kasvualustaksi, eläinten kuivikkeiksi, kompostointiin, maanparannukseen ja ympäristövahinkojen torjuntaan.

Turvebiomassan synty on perusteiltaan samanlaista kuin muidenkin kasviperäisten biomassojen, kuten puun, mutta kerrostumien syntymiseen tarvittava aika on pitempi. Turve koostuu orgaanisesta, hapettomassa ja kosteassa tilassa epätäydellisesti hajonneesta kasviaineksesta (sammaleet, sarat, puut ja varvut).

Energiaturpeen laatuohje - VTT-M-05993-17

Torjutaan turvepaloja - opas kuljettajalle

Torjutaan turvepaloja

Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä

Turvetuotanto ja turvepalot

Riskit ja onnettomuuksien ehkäisy

Turvepalojen sammutus ja pelastustoiminta

Turvetuotannon melu- ja pölypäästöt sekä niiden hallinta

Lue lisää turpeesta ja turve-energiasta osoitteesta www.turveinfo.fi