Etusivu > Bioenergiatietoa > Tietoa biodieselistä ja biokaasusta

Tietoa biodieselistä ja biokaasusta

Biopolttonesteet ovat biomassoista jalostamalla saatuja nestemäisiä polttoaineita, joita voidaan käyttää esim. dieselmoottoreissa joukkoliikennevälineissä. Tunnetuimpia ovat biodiesel, joka on yleisnimitys kasviöljypohjaiselle dieselpolttoaineelle. Pyrolyysiöljyä valmistetaan kaasuttamalla ja nesteyttämällä puusta ja sitä käytetään pienissä kaukolämpökattiloissa ja moottorivoimaloissa.

Eloperäisestä aineesta voidaan tuottaa biokaasua, jota pystytään hyödyntämään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla jätteen hajotessa. Hajoamisessa syntyvä metaani kerätään talteen keräysputkiston avulla. Muita biokaasun lähteitä ovat jätevedenpuhdistamot sekä maatalouden lietteet, joista saadaan anaerobisen hajoamisen kautta polttoaineeksi kelpaavaa biokaasua. Yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat pieniä ja niissä käytetään usein kaasumoottoreita sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää myös kaasuturbiineja.