Etusivu > Bioenergiatietoa > Kestävyys

Puuenergian kestävyys

Puu on tärkeä osa ratkaisua kohti hiilineutraalia Suomea. Puuenergialla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja auttaa nopeammin sitomaan hiilidioksidia kasvaviin metsiin. Metsiin sitoutunut hiilivarasto jatkaa kasvuaan, vaikka puun hakkuumäärät nousisivat vuodesta 2018. Suomen metsät ovat hiilinielu myös tulevaisuudessa. Puuenergian korjuulla varmistetaan metsien hyvä hoito.
Luonnon monimuotoisuus sekä puuenergian käyttö ovat yhteen sovitettavissa. Monimuotoisuutta edistävää työtä on jatkettava määrätietoisesti: tarvitsemme sekä suojelualueita että monimuotoisuuteen tähtääviä toimenpiteitä talousmetsissä. Suomen metsissä ei kasvateta energiapuuta, vaan energiapuu syntyy aina metsänhoidon tai muun teollisuuden sivutuotteena.
Ilmastonmuutos tapahtuu nyt. Seuraavaa innovaatioloikkaa ei voida jäädä odottamaan, on toimittava heti. Koko uusiutuvien energialähteiden valikoimaa on hyödynnettävä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

Bioenergian tuottajan metsätietopaketti

LULUCF - Metsät osaksi EU:n ilmastopolitiikkaa -esite

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2016 esityksen (ns. LULUCF-asetus), jonka tavoitteena on
luoda järjestelmä, jolla maan ja metsien käytöstä syntyvät ilmastopäästöt otetaan huomioon EUmaiden
päästölaskennassa. LULUCF on lyhenne englanninkielisistä sanoista maankäyttö, maankäytön
muutos ja metsätalous. LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaista ja kosteikoista syntyvät päästöt ja nielut.

Blogi

Blogissa muun muassa julkaisuja puuenergian kestävyydestä.

Videot

Bioenergia ry - Menestystä Metsästä

Bioenergia: Työtä ja mahdollisuuksia

Puolet puusta tuotteiksi, puolet energiaksi

Puuenergia

Sivutuotteista puuenergiaa

Merkittävin uusiutuva

Kestävä metsänhoito

Kestävä puuenergia

Puuenergian historia

Moderni metsänhoito

Puuenergiainnovaatiot

Mitä moderni metsänhoito tarkoittaa?

Minkälaista on hyvä metsänhoito?

Miten metsänhoito on muuttunut vuosikymmenten saatossa?

Menestystä Metsästä, Jakso 4. Ensiharvennus

Keskeisiä selvityksiä ja suosituksia